איך אנחנו עושים את זה?

כדי להבין מדוע המדינה חייבת לנו כסף צריך להכיר את דרך חישוב המס בישראל ומדוע רשויות המס גובות סכום גבוה מהנדרש בפועל?

בכל חודש מחושבת המשכורת החודשית שלכם. חלק מהעובדים מקבלים את השכר לפי השעות שהם עובדים, ואחרים מקבלים שכר חודשי קבוע על עבודתם. מתוך השכר הזה נגזרים התנאים הסוציאליים בהתאם להסכם עם המעסיק וכן תשלומי המס. אך, כאשר חלק מהעובדים עובדים שעות רבות יותר, משכורתם בחלק מהחודשים גבוהה, ובחודשים שבהם עבדו פחות משכורתם עשויה להיות נמוכה יותר. אך, למרבה הצער, המס ששולם בחודשים שבהם עבדתם יותר אינו מקוזז אוטומטית עם החודשים שבהם עבדתם פחות.

בנוסף, אם יצאתם לחופשה, פוטרתם או התפטרתם, ישנם חודשים שבהם לא השתכרתם כלל. חודשים אלה אמורים להפחית את סכום המס הכולל שתשלמו באותה שנה, ואפילו להוריד אתכם למדרגת מס נמוכה יותר.

הדרך שבה אנו פועלים היא בחינה של תלושי המשכורת שלכם בכל חודש ובדיקה של הסכום שהייתם אמורים לשלם עבור כל השנה. אם קיים הפרש לרעתכם, ויש לכם חבות מס, כמובן שלא נעשה דבר. אך, אם קיים הבדל לטובתכם כמובן שנפנה לרשויות המס ונסייע לכם לקבל את ההחזר המגיע לכם.

מדוע לפנות דווקא אלינו לקבלת ההחזר?

האם לא ניתן לפנות למס הכנסה ולבקש מרשויות המס לחשב בעצמם את ההפרשים? שוב, לצערנו רשויות המס לא מבצעות פעולה זו. מבחינתם המס העודף יכול להישאר בקופת המדינה. ללא חישוב מדויק של המיסוי הנכון, והוכחה שקיים הפרש בין התשלומים בפועל לסכום שהייתם צריכים לשלם, לא תוכלו לקבל את ההחזר.

אנו מסייעים בכל שלב איתור המשכורות. החל מהשלב הראשוני של סיוע באיתור כל תלושי המשכורת וטפסי 106 מהמעסיקים. חישוב תקופות שבהם לא עבדתם וקיבלתם דמי אבטלה, חישוב תקופות של חופשת לידה, חל"ת ועוד. אם עבדתם כשכירים ועצמאים במקביל או עבדתם חצי משרה בחברה אחת וחצי משרה בחברה אחרת, החישוב מסובך יותר ונדרש תיאום מס. גם מורכבות זו אנו צולחים ומסייעים לכם להגיע לחישוב המדויק של המס שהייתם צריכים לשלם.

מסייעים לצלוח את הסבך הבירוקרטי לקבלת ההחזר

אנו לא רק מבצעים את החישובים הללו. אנו גם מסייעים לכם לצלוח את הסבך הבירוקרטי שמערימות רשויות המס לקבלת ההחזר.

בשלב הבא, אנו ממלאים את הטפסים הנדרשים עבורכם כדי לקבל את ההחזר. לא רק עבור השנה הקודמת, אלא עבור כל ששת השנים האחרונות שאתם עדיין זכאים לקבל את ההחזרים. נוכל גם לעזור לכם לבצע סימולציה לשנה הנוכחית ולזהות אם גם בשנה זו יגיע לכם החזר.

אין שום סיכון לחיוב במס

אחד הגורמים שמרתיעים שכירים ועצמאיים מפנייה למס הכנסה הוא החשש שיסתבר כי חייב חוב שלא שילמו בעבר. כפי שציינו, אנו עושים את כל החישובים הרבה לפני הפניות לרשויות המס. לכן, אם אתם נמצאים ביתרת חובה מול מס הכנסה, לא נבצע כל פנייה. כך אתם יכולים ליהנות משקט נפשי בכל התהליך. אנו עובדים על בסיס אחוזים מהסכום שהצלחנו לממש לטובתכם, ללא סיכון וללא עלויות מיותרות.

המומחים שלנו מכירים היטב את דרך חישוב השכר ומשתמשים בתוכנות המתקדמות ביותר כדי למצוא עבורכם כל שקל. דמיינו איזו תחושה נפלאה זו לקבל את כספכם חזרה כחוק ממס הכנסה.